Srđan Vuković

Stomatolog

Srđan Vuković je specijalista stomatološke protetike od 2001 godine.

Uže specijalnosti su mu protetika na implantima, protetika na keramičkim materijalima, rad na CERECU, mobilne protetske nadoknade.

Aktivni učesnik stručnih i naučnih skupova sa ovim temama.