Dragoslav Dačić

Stomatolog

Magistar Dr. Dragoslav Dačić je specijalista bolesti zuba i endodoncije od 2000. godine kada dobija i magistarsku titulu.

Uža specijalnost mu je endodontsko zbrinjavanje kanala korena zuba.

Do 2010. godine bio je predavač na Stomatološkom fakultetu univerziteta u Beogradu.